Podstawy wychowania Archive

Rozwój umysłowy dziecka w pierwszych latach życia cz. 16

Przyrodzony instynkt działa nieraz na całe kolejne generacje, choć zmieniły się warunki, wśród których jakieś stworzenie żyje. Osioł boi się wody pono dlatego, że przyniósł ten wstręt ze sobą z bezwodnych pustyń azjatyckich, jego pierwotnej ojczyzny. Takiej instynktowej obawy u ludzi nie ma, chociaż się nieraz o niej mówi, bo człowiek od tylu wieków opanował
Category: Podstawy wychowania

Rozwój umysłowy dziecka w pierwszych latach życia cz. 1

Jest to niejako ironią losu, że w czasie, kiedy człowiek jest najniedołężniejszym, wychowanie nie wiele może mu pomóc, lecz że prawie sam musi pracować nad wychowaniem swoim. Człowiek przychodzi na świat, aby żyć, a ponieważ żyć nie umie, musi natychmiast rozpocząć naukę życia. Aż do urodzenia matka za niego oddychała, matka go ciepłem swoim ogrzewała.
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 19

Między ciałem a umysłem zachodzi związek, którego szczegółów nie znamy, ale którego skutki odczuwamy. Związek ten jest szczególnie w pierwszych latach życia tak ścisły, że wszelki chorobliwy stan fizyczny oddziaływa także na stan umysłowy. Człowiek dorosły wykonuje nieraz całymi dniami i miesiącami swe obowiązki pomimo dolegliwości, jakie trapią jego ciało, ale do takiego panowania nad
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 18

Wychowawca ma nadać umysłowi małego człowieka zamierzony kształt, jaki by się już nie zmienił w zasadniczych punktach. Ten kształt zaś powinien być przez wychowującego nie dowolnie obmyślany, ale zgodny z istniejącym już zwyczajem i obyczajem. W rozpamiętywaniu tego, czym jest wychowanie, musimy uwzględnić jeszcze jeden punkt. Powiedzieliśmy, że wychowanie ma umysłowi zapewnić pewien kształt, czyli
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 17

Ale wróćmy do świadomego wychowania. Sama świadomość, że się wychowuje, musi być wzmocniona namysłem i pewnym z góry zakreślonym planem. Wychowanie, które działa sporadycznie, tj. wkracza w jednym przypadku, a dziesięciu innych nie widzi, albo nie chce widzieć, jest bezskuteczne, bo jest jednostronnym. Tak samo źle działa zwracanie uwagi tylko na jedną stronę wychowania, a
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 16

Świadomość, że się kogoś wychowuje, sama przez się nie wystarcza. Świadomość tę mają po większej części dorośli, bo w obecności dziatwy milkną ich swobodniejsze rozmowy; świadomość tę mają zwykle rodzice, bo, mając dzieci bezsilne i niedołężne, czują, że je muszą wychowywać. Lecz przy całej świadomości wychowanie może być wielce niedołężne. Jeżeli wychowawca zostawia dziecko własnemu
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 15

Świadomość tak dalece przy działaniu wychowawczym jest potrzebną, że wszystkie inne nieświadome ludzkie czynniki wychowania przy zastanawianiu się nad pojęciem wychowania nie wchodzą wcale w rachubę. A jest ich niemało: Przeważna ilość wychowanków ma rodziców, rodzeństwo, krewnych, rówieśników, towarzyszów zabawy, którzy także wpływają na ich wychowanie. W niejednym domu nawet bodaj czy służba nie większy
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 14

Wychowanie za pomocą przykładu wyklucza wygodę, a wymaga konsekwentnego napięcia. Stąd pochodzi, że kobiety często nie są zdolne prowadzić wychowanie poza lata dziecięce, ponieważ, poza swym przeznaczeniem macierzyństwa, rzadko są zdolne do konsekwentnego postępowania i zachowania odpowiedniej powagi. Chłopiec dorastający chętnie nieraz słucha ojca, a dla matki ma raczej pobłażliwą uległość. Na tym polega także
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 13

Wychowanie za pośrednictwem ludzi nastręcza jednakże pewne wątpliwości. Człowiek dorosły, wychowujący drugiego człowieka niedorosłego, czyli dziecko, stara się wychowanka swego dociągnąć do wyżyny umysłowej, na której sam stoi. Dziecko urabia się podług osobistości, która je wychowuje. Jest to działanie przykładu, które w pewnym okresie życia więcej znaczy, niż wpływ nauki. Na usposobienie niedorosłego człowieka działa
Category: Podstawy wychowania

Co to jest wychowanie cz. 12

W ten sposób działają ważne przewroty polityczne, wychowując znakomitych ludzi. Francja nigdy nie miała tylu dzielnych ludzi jak w czasie rewolucji, nasz Rejtan i Kościuszko powstali w chwili utraty samodzielności politycznej, najwięksi mężowie amerykańscy żyli w czasie wojny o niepodległość. Zwykle takie meteory zjawiają się po epoce odrętwienia i zastoju. Z tym wszystkim i takie
Category: Podstawy wychowania