Przyrodzone zdolności Archive

Mózg

Najważniejszą częścią systemu nerwowego jest mózg. Zdawać by się mogła, że z dobrym mózgiem łączy się także dobry umysł. Dawniej przypuszczano, że wielki mózg jest warunkiem dobroci umysłu. Temu przypuszczeniu odpowiadały także pomiary, wykonane na mózgach narodów cywilizowanych i dzikich. Mieszkańcy Europy mają mózgi o pojemności 1580 kub. centymetrów, Chińczycy 1510 kub. cent., nieucywilizowane ludy
Category: Przyrodzone zdolności

Rozwój umysłowy

W pierwszych sześciu latach dziewczęta o rok wyprzedzają chłopców, tak że dziewczęta 6-letnie pod względem umysłowego rozwoju równają się chłopcom 7-letnim. Jeszcze znaczniejszą jest ta różnica w następnych sześciu latach: dziewczęta 12-letnie odpowiadają chłopcom 14-letnim. Obserwowano to zjawisko w szkołach, w których chłopcy i dziewczęta uczą się razem. Przypuszcza się zwykle, że ten szybki rozwój
Category: Przyrodzone zdolności

Wrażliwość umysłu

Wrażliwość umysłu ludzkiego ma także bardzo wiele stopni i odcieni. Wrażenia świata zewnętrznego stają się dopiero wtedy własnością umysłu, skoro ten umysł na nie zwraca uwagę. Otóż jeden umysł mniej, drugi więcej, jest wrażliwy na podrażnienie nerwowe, jeden umysł mniej, drugi więcej jest ochoczy do przyjmowania wrażeń. Stąd pochodzi, że jedni nie widzą patrząc i
Category: Przyrodzone zdolności

Umysł

Za pomocą umysłu myślimy, ale ten umysł sam ze siebie nic nie wie i nic nie umie. Co z zewnątrz nie weszło do umysłu za pośrednictwem zmysłów, czego człowiek nie widział, nie słyszał, nie smakował, nie wąchał i nie dotknął się, tego nie wie. Umysł sam ze siebie nie wie, że jedne rzeczy są dobre
Category: Przyrodzone zdolności

Wczesne wychowanie

Wychowanie łączy się bezpośrednio z wstępnym rozwojem umysłu. Wychowanie z natury rzeczy musi się rozpocząć bardzo wcześnie, bo znaczna część działania wychowawczego polega na przyzwyczajeniu. Początku przyzwyczajenia nie można odkładać do jakiegoś terminu, bo w wyborze tego terminu można by się łatwo omylić. Rodzice postąpią dobrze, jeżeli wychowanie rozpoczną niejako od siebie i od swego
Category: Przyrodzone zdolności