Rozwój umysłowy dziecka w pierwszych latach życia cz. 22

Na mocy fałszywego myślenia niejedno dziecko ma bardzo wielu wujków i ciotek. Czyż należy je wyprowadzić z błędu przez stosowne pouczenie? Nie potrzeba. Skoro dziecko rozszerzy swoje doświadczenie przez poznanie innych rodzin, samo poprawi swój fałszywy wniosek. Dziecko zrozumie wreszcie skład rodziny, za to zrozumienie narodowości przeprowadza znów na całym szeregu fałszywych sądów, pojęć i wniosków.

Dziecko pojmie, że nauczyciel lub nauczycielka mówią ze starszymi osobami narodowości polskiej po francusku, ale ażeby zrozumieć, że nawet chłopi we Francji mówią po francusku, do tego potrzeba obszerniejszego doświadczenia niż to, jakiem na razie rozporządza.

Przez fałsz dziecko w myśleniu swoim dochodzi do prawdy. Fałsz zaś powstaje przez zbyt szybkie uogólniające wnioskowanie. Wspomniany już Zygmuś W. zobaczył dwóch Żydów handełesów z brodami. Zaimponowały mu ich brody, ponieważ w otoczeniu swoim nie widział mężczyzn z brodami. Zapamiętał sobie nazwę handełesów i przekręcił ją na „andle”. Kiedy w kilka dni później odwiedziło ojca dwóch znajomych z brodami, przypatrywał im się pilnie i powtarzał: „andle”.

Comments

 1. Reklama:

  To Cię zaciekawi:

  druk kalendarzy wrocław
  druk książek wrocław
  druk książki wrocław
  druk ulotek wrocław
  druk wizytówek wrocław
  druk wrocław
  drukarnia w Poznaniu
  drukowanie ulotek wrocław
  drut ocynkowany cena
  drut ostrzowy