Co to jest wychowanie cz. 4

Ten stosunek nie zmieniłby się zapewne, gdyby zwierzęta myśli swoich mogły udzielać za pomocą mowy. Że zwierzęta mają wyobrażenia w umyśle, nie ulega wątpliwości; że pracują samodzielnie wyobrażeniami, wnosić można z tego, iż mają sny. Ale wyobrażenia ich mają ograniczony zakres i braknie im pewności i świadomości. Przez przyzwyczajenie rozumieją mowę ludzką w szczupłych granicach. Gdyby więc same miały możność używania mowy na wyobrażenia, zakres wyobrażeń może by się u nich powiększył ale przez to samo prawdopodobnie zapanowałoby w tych wyobrażeniach większe zamieszanie, bo z nauczeniem się głosu na oznaczenie wyobrażenia, nie łączy się razem zrozumienie, skoro braknie umysłowi elementarnej do tego zdolności.

Papugi i umysłowo upośledzeni wypowiadają całe zdania, lecz umysł ich nie łączy z zewnętrznym znakiem wewnętrznego zrozumienia.

W ściślejszym znaczeniu tego wyrazu o wychowaniu może być tylko mowa odnośnie do człowieka, bo tylko ludzki umysł jest zdolny do wyższego rozwoju. Ale z tego samego wynika także konieczność wychowania. Jak jeden z dawnych pisarzy mówi, człowiek dlatego, że się może kształcić, przez zaniedbanie wychowania staje się gorszym od zwierzęcia ; człowiek bez wychowania idzie za niższymi popędami i zużywa siły swego umysłu na zaspokojenie ich w sposób ludzkiej natury niegodny.

To Cię zainteresuje:

– nagłośnienie eventowe
– Najlepsza sala weselna na Śląsku
– odkurzacze basenowe